Πολυπλοκότητα και Agile (Stoiximan)

Πολυπλοκότητα και Agile “Για κάθε πολύπλοκο πρόβλημα υπάρχει μια λύση η οποία είναι ξεκάθαρη, απλή και εσφαλμένη.” H.L. Mencken  Αν ένα σύστημα είναι απλό, περίπλοκο ή πολύπλοκο εξαρτάται συχνά από ποια οπτική το βλέπουμε. Έχοντας δύο προσεγγίσεις όπως το Stacey matrix και το Cynefin framework μπορούμε να καταλάβουμε το επίπεδο της πολυπλοκότητας. Η ανάπτυξη λογισμικού … Continue reading Πολυπλοκότητα και Agile (Stoiximan)